Podstawowa Opieka Zdrowotna
Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
Diagnostyka ultrasonograficzna
Medycyna Pracy
Diagnostyka laboratoryjna
Pracownia Psychologiczna
Zaopatrzenie medyczno-ortopedyczne
Porady z zakresu dietetyki
Programy abonamentowe
Usługi
Usługi

Na terenie naszej przychodni wykonujemy usługi w ramach:

  • umów z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • umów z podmiotami świadczącymi usługi ubezpieczeniowe
  • umów z Zakładami Pracy
  • wizyt indywidualnych